Jaké to u nás je

 • Pracujeme v režimu SMART WORKINGU, který se stal nedílnou součástí naší firemní kultury. Fungujeme v hybridním prostředí. Pokud to povaha práce dovolí, využíváme možností vzdálené práce (až 3 dny home office týdně) a pružné pracovní dobyDigitalizace pomáhá práci zrychlovat a zjednodušovat.
 • Rovnováha pracovního a osobního života je pro nás důležitá. Stavíme na osobní zodpovědnosti každého z nás, na vzájemné důvěře a otevřené zpětné vazbě.
 • Nabízíme příležitosti pro odborný i osobní rozvoj zaměstnanců, formou prezenčních i online kurzů, inspirativních setkání a sdílení best practice, a to i v mezinárodním měřítku. Poskytujeme podporu a inspiraci v digitálním světě.
 • Podporujeme diverzitu týmů a vytváříme bezpečné a podporující prostředí pro všechny. Dáváme příležitosti ženám, které mají chuť zahájit novou kariéru v našem IT týmu.
 • Spojuje nás nejen práce, ale i společné zájmy. Těší nás, že se můžeme potkávat na oblíbených neformálních akcích, jako jsou letní grilování, sportovní aktivity nebo vlastní vánoční trhy.
 • Pokračujeme v podpoře tradičních dobročinných aktivit (The Human Safety Net, Trefa pro Leontinku) a přidáváme nové.

Naše prostředí

Benefity

Kromě profesního a osobního růstu nabízíme našim zaměstnancům
zaměstnanecké výhody "ušité na míru" podle vlastní volby výběru.

Zvýhodněné podmínky na naše produkty

 • Sleva na povinné ručení, majetek, havarijní pojištění ve výši až 50 % a sleva 40 % na životní pojištění.
 • Příspěvky na penzijní připojištění dle délky pracovního poměru, v rozmezí od 800 Kč – 1 800 Kč.
 • Výhodné cestovní pojištění za 100 Kč na celý rok s platností po celém světě i pro rodinné příslušníky.
 • Úrazové pojištění pro každého zaměstnance zdarma.

Rodina

 • 3 dny volna pro druhého rodiče po narození dítěte.
 • Volno pro rodiče samoživitele a těhotné ženy – 1 den za kalendářní čtvrtletí.
 • Volno na pěstounskou péči/adopci – 1 týden na převzetí dítěte do péče.
 • Volno na paliativní péči – 1 týden na péči o osobu blízkou.
 • Rodinný den v Miraculum.
 • 1. září den volna pro rodiče prvňáčků.

Kulturní aktivity

 • Vstupenky a příspěvky na kulturní akce.
 • Vstupenky a příspěvky na sportovní aktivity.

Dovolená a volno navíc

 • 25 dní dovolené (tzn. týden dovolené navíc).
 • 5 dnů volna navíc na osobní důvody či  zdravotní volno.
 • 2 dny na dobročinné účely.

Sportovní aktivity a péče o zdraví

 • WE-FIT program (zdravá firma): Centrálně organizovaný program pro zaměstnance (Dny zdraví, workshopy, cvičení, jarmarky, sportovní akce, zdravý koutek).
 • Možnost úschovy kola v budově při cestě do práce na kole.
 • Online psychoterapie.

Na co dalšího se u nás můžete těšit:

 • Cafeterie (Benefit Plus) v hodnotě 12 000 Kč/rok, kterou je možné využít na cestování, sport, kulturu, zdraví a vzdělávání.
 • Stravenkový paušál – příspěvek na stravování ve výši 107 Kč/den formou příspěvku do mzdy.
 • Flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova.

V Generali České pojišťovně mají zaměstnanci maximální příležitost rozvíjet svůj potenciál.

Každý je u nás vnímán jako talent.

Vzdělávání a rozvoj

 • Na startu kariéry u nás, vám pomůžeme s orientací ve firmě a seznámíme vás se všemi specifiky, která náš obor přináší. Součástí neformální podpory během adaptace je tzv. buddy – kolega, který je připraven pomoci v běžném životě firmy, což při začátcích na novém místě uvítá každý. Manažeři získají také praktické nástroje pro vedení svého týmu a maximální podporu proto, aby pochopili svou manažerskou roli i v kontextu naší firemní kultury.
 • Ke vzdělávání a rozvoji přistupujeme individuálně. Pracujeme s rozvojovými potřebami konkrétních skupin zaměstnanců či týmů a stavíme jim vzdělávací aktivity na míru.
 • Hledáme nové formy rozvoje, které respektují pracovní rytmus, a navazujeme je na praxi. Rozvíjet se tak můžete v rámci celé skupiny Generali, např. při rotacích, stážích či stínování.
 • Rozvoj je u nás spjat s kariérním růstem. Hledáme příležitost pro interní kandidáty. Kariérní postup je příležitostí pro rozvoj a zároveň se kariérní postup otevírá zaměstnancům, jež na svém rozvoji pracují.
 • Speciální vzdělávací programy a prvky (tréninky, školení) máme pro zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s klientem – tedy jsou v tzv. první linii. Pro tyto zaměstnance pracují týmy odborníků, kterým říkáme interní trenéři, koučové či metodici.
 • Klíčový je pro nás Knowledge management a zvyšování odbornosti všech zaměstnanců. Podporujeme interní sdílení know-how a odborných znalostí pomocí interních školení.
 • Staráme se o své klíčové zaměstnance, pro které máme speciální program. Dáváme jim rozšířené možnosti rozvoje a osobnostního růstu.