O Generali České pojišťovně

O Generali České pojišťovně

Generali Česká pojišťovna představuje moderní finanční instituci se silnou znalostí českého trhu a mezinárodním zázemím. Je jedničkou na trhu s více než 190letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění.

Velikost Generali České pojišťovny a její stabilita zaručují, že bude za všech okolností schopná dostát svým závazkům a stejně tak přinášet zásadní technologické inovace i rychlé a profesionální služby.

Překvapíme vás

V roce 1827 byly schváleny stanovy pojišťovny a začala se tradice Generali České pojišťovny.

Překonali jsme významné náhrady škod po řadě velkých požárů na konci 19. století včetně požáru Národního divadla v roce 1881.

Jako první pojišťovna na českém trhu jsme uvedli v roce 2011 smartphonovou mobilní aplikaci pro potřeby pojištění motorových vozidel.

Podporujeme kulturní, sportovní a neziskové aktivity. Pomáháme dobrým věcem nejen prostřednictvím naší nadace, ale v rámci firemního dobrovolnictví a samostatným aktivitám pomáhají i naši zaměstnanci.

Přidejte se k nám

Naše hodnoty

DELIVER ON THE PROMISE

DELIVER ON THE PROMISE

Držíme slovo. Dlouhodobé vztahy vytváříme na základě vzájemné důvěry našich lidí, klientů a veřejnosti. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom zlepšili životy našich klientů a dokázali tento závazek naplňovat nejen dnes, ale také v budoucnu.

VALUE OUR PEOPLE

VALUE OUR PEOPLE

Vážíme si našich lidí. Podporujeme různorodost a investujeme do průběžného vzdělávání a profesního růstu. Vytváříme transparentní, sourodé a dostupné pracovní prostředí. Rozvojem našich lidí zajišťujeme dlouhodobou budoucnost naší Skupiny.

LIVE THE COMMUNITY

LIVE THE COMMUNITY

Jsme součástí společnosti. Jsme hrdí na to, že patříme do globální skupiny se silnými, udržitelnými a dlouhotrvajícími vztahy na všech trzích, kde podnikáme. Naše trhy jsou našimi domovy.

BE OPEN

BE OPEN

Jsme otevření. Jsme přístupní novým myšlenkám a na věci se díváme z různých úhlů pohledu.

Podporujeme

Generali Česká pojišťovna je společensky odpovědnou firmou dlouhodobě, pomáhala již v dobách svého vzniku a pomáhá i nyní.

Podporujeme

Již v 19. století podporovala sirotky po hasičích, kteří tragicky zahynuli při výkonu svého povolání a prostřednictvím své nadace pomáhá i dnes. Podporuje různé aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a založila i vlastní nadaci, což umožnilo pomáhat ještě efektivněji a především cíleněji.

Nadaci založila Generali Česká pojišťovna v roce 2009. Její aktivity směřují zejména do oblasti bezpečnosti silničního provozu, prevence úrazů či podpory hendikepovaných a znevýhodněných osob. Nadace pojišťovny rovněž pravidelně vyhlašuje grantový program, prostřednictvím kterého mohou žádat o příspěvky občané ČR i neziskové organizace.

Důležitou oblastí je také firemní dobrovolnictví. Každý zaměstnanec Generali České pojišťovny má nárok na dva plně hrazené pracovní dny ročně, které stráví dobrovolnictvím. Stovky zaměstnanců se tak každý rok aktivně zapojují do aktivit organizovaných buď přímo Generali Českou pojišťovnou, nebo nejrůznějšími neziskovými organizacemi a společně tak již odpracovali tisíce hodin.

Naše prostředí

Přidejte se k nám