Manažer/ka obchodního týmu – Ostrava

Stručná informace o zpracování osobních údajů pro účely výběru zaměstnance (- určeno uchazečům o zaměstnání -) Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Generali Česká pojišťovna a.s. (IČO: 45272956), Generali Česká Distribuce a.s. (IČO: 44795084), Generali penzijní společnost a.s. (IČO: 61858692), Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (IČO: 43873766), Acredité s.r.o. (IČO: 25600958), Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond (IČO: 24736694), Generali Real Estate S.p.A., CEE Branch, organizační složka (IČO: 01757601), Generali Operations Service Platform Czech Branch, odštěpný závod (IČO: 29044707), Generali CEE Holding B.V., organizační složka (IČO: 28239652), jakožto správce, resp. společný správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Vážený uchazeči o zaměstnání,
děkujeme Vám za vaši reakci na nabídku účastnit se výběru vhodného zaměstnance.
Výběry jsou zajišťovány jednotně pro dále uvedenou část zaměstnavatelů ze skupiny Generali v ČR (dále také „Skupina“).

Skupinou ve smyslu výše uvedeném se rozumí:
Generali Česká pojišťovna a.s. (IČO: 45272956), Generali Česká Distribuce a.s. (IČO: 44795084), Generali penzijní společnost a.s. (IČO: 61858692), Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (IČO: 43873766), Acredité s.r.o. (IČO: 25600958); Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond (IČO: 24736694), Generali Real Estate S.p.A., CEE Branch, organizační složka (IČO: 01757601), Generali Operations Service Platform Czech Branch, odštěpný závod (IČO: 29044707), Generali CEE Holding B.V., organizační složka (IČO: 28239652).

Detailní informace o zpracování osobních údajů pro potřeby výběru naleznete v „Podrobné informaci o zpracování osobních údajů pro účely výběru zaměstnance“ (dále pouze „Podrobná informace“) trvale dostupné na internetové adrese: generaliceska.jobs.cz/gdpr. „Podrobná Informace“ bude průběžně aktualizována.

Proces výběru u členů Skupiny je zajištován na základě smluv obsahujících nebo doprovázených ujednáním o zpracování osobních údajů, a to jedním členem Skupiny pro další její členy, proto informace poskytnuté jednomu z uvedených členů jsou sdíleny a zpracovávány společně a jednotliví členové skupiny vystupují v roli společného správce. Výběr zaměstnanců pro členy Skupiny společně zajišťuje Generali Česká pojišťovna a.s. To znamená, že Vám může být při výběru nabízena k posouzení i jiná příležitost k jednání o zaměstnaneckém vztahu, než ta, na níž jste reagoval a to i u dalších členů Skupiny.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je výběr zaměstnance k členu Skupiny. Jedná se zejména o:
a) Zpracování, vytvářející podmínky pro jednání o Vašem možném nástupu k členu Skupiny;
b) Informování Vás o možné pracovní příležitosti u členů Skupiny prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonu (případně korespondenčně).

Zpracovávané osobní údaje jsou poskytnuty Vámi (např. prostřednictvím profesního životopisu, dotazníku, e-mailu apod.) nebo pocházejí z veřejných zdrojů (např. veřejné rejstříky) nebo jsou získány od jiných subjektů, pokud k takovému poskytnutí dáte souhlas (např. reference od předchozích zaměstnavatelů). Osobními údaji jsou i případné výstupy z osobní diagnostiky nebo výstupy z hodnocení ve výběrovém řízení.

Pro zpracování osobních údajů k výše uvedenému účelu jsou užíváni, v souladu se smluvními ujednáními, i externí zpracovatelé mimo Skupinu – zejména personální agentury.

Zpracování osobních údajů po dobu výběru, který jste inicioval poskytnutím osobních údajů, bude probíhat v souladu s oprávněným zájmem (důvodem) správce ke splnění účelu uvedenému výše (a v Podrobné informaci).

Vaše zařazení do výběru zaměstnanců je zcela dobrovolné a můžete jej kdykoliv ukončit. V případě, že oznámíte na elektronické adrese: generaliceska.jobs.cz nebo písemně na adrese Generali Česká pojišťovna a.s., útvar Human Resources and Strategy, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, nebo na adrese sídla Generali České pojišťovny a.s. nebo na adrese sídel členů Skupiny, Váš zájem o zastavení zpracování vašich osobních údajů (nepokračování ve výběru), pomine oprávněný důvod ke zpracování osobních údajů zpracovatelem.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje

Kontaktní údaje

Pracoval/a jste již někdy v Generali Group? (Česká pojišťovna, a.s., Generali pojišťovna, Penzijní společnost ČP, ČP Zdraví, jiné dceřiné společnosti ) *

vyberte z možností
Zde připojte svůj životopis v elektronické podobě.


Zde připojte svůj motivační dopis přip. jiné dokumenty v elektronické podobě.


* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.